Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306), Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241), Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304), Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35.255), Wet bronbelasting 2021 (35.305), Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35.307), Overige fiscale maatregelen 2020 (35.303), Belastingplan 2020 (35.302); brief regering; Overzicht amendementen en moties pakket Belastingplan 2020 (TK 35.302, 66)