Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997), Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI); brief van de minister van J&V met het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (EK 35.300 VI / 34.997, G)