Bestrijding georganiseerde criminaliteit (29.911), Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997), Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245); brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (EK 34.997, S)