Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijnDit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843PDF-document) van 2018. Deze richtlijn wijzigt de oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2015/849PDF-document) die in 2015 is vastgesteld en vult deze verder aan.

De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de Wwft brengen van virtuele valuta, het aanscherpen van de maatregelen voor hoog-risico landen, het uitbreiden van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten en het stellen van nadere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV.

Het voorstel werd door de Tweede Kamer op 3 december 2019 gezamenlijk met de voorstellen Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179) en Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238) plenair behandeld.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 3 maart 2020 de brief van de minister van Financiën van 21 februari 2020 (EK 35.179 / 35.238 / 35.245, D) met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van dit wetsvoorstel en de wetsvoorstellen 35.179 en 35.238.

De commissie heeft op 14 februari 2020 de memorie van antwoord (EK, C) ontvangen en levert op 3 maart 2020 inbreng voor het nader voorlopig verslag.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2019

titel

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via