Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35.695), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de ministers van VWS, van J&V, van BZK en van I&W over de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart (EK, 35.526 U)