35.695

Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoerDit wetsvoorstel voegt in het kader van de bestrijding van de covid-19-pandemie in de Wet publieke gezondheid (Wpg) een uitdrukkelijke tijdelijke grondslag toe voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Hiermee wil de regering iedere discussie over de juridische grondslag over de verplichte negatieve PCR-testuitslag voor reizigers die Nederland inreizen voorkomen.

Met dit voorstel kan op grond van artikel 58p, eerste lid, en tweede lid, eerste zin, Wpg bij ministeriële regeling het aanbieden van personenvervoer geheel of gedeeltelijk worden verboden en kunnen regels worden gesteld over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. De plicht van de passagier geldt, uitzonderingen daargelaten, voor alle reizigers die van het vervoer gebruikmaken, ongeacht nationaliteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 7 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, Van Kooten-Arissen, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: DENK, Krol en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 januari 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66, PVV, Fractie-Otten, Fractie-Van Pareren.

Tegen: FVD.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer op 8 januari 2021 zijn drie moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 12 januari 2021.


Kerngegevens

ingediend

6 januari 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

51
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten