Toekomst pensioenstelsel (32.043), Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35.520); brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek naar vervroegde uittreding en dienstjaren (EK 35.520 / 32.043, C)