Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732); brief van de minister van VWS ter aanbieding van het 100e OMT-advies (EK 35.732 / 25.295, B)