Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling over het niet langer beschouwen van Bonaire als hoogrisicogebied voor Europees Nederland en de regeling over het doorvoeren van stap 2 uit het openingsplan en de stand van zaken COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, BB)



De ministeriële regelingen zijn op 18 mei 2021 voor kennisgeving aangenomen.

11 mei 2021

Bijlagen