Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, BQ). .

18 juni 2021

Bijlagen