Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, BS). .

6 juli 2021

Bijlagen