Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS ter aanbieding van regelingen van 13 augustus 2021 over het laten vervallen van de veilige afstand en de mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen, het vereisen van coronatoegangsbewijzen bij grootschalige evenementen op Bonaire, de verlenging van enkele verzwaarde maatregelen voor dansvoorzieningen en eet- en drinkgelegenhedenen de stand van zaken COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, CC). .

13 augustus 2021

Bijlagen