Herziening Belastingstelsel (32.140), Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241), Wet bronbelasting 2021 (35.305); brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, L)