Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS met het advies naar aanleiding van het 137e OMT (EK 35.526 / 25.295, DF)