Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS over de maatregelen Covid-19 van 25 januari 2022 (EK 35.526 / 25.295, DJ)