Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met versoepeling van quarantaineregels na een boostervaccinatie en herstel van een tikfout en in verband met aanpassing van de maatregelen ten aanzien van openingstijden, de placeringsplicht, de bezoekersnorm en het coronatoegangsbewijs en met enkele andere aanpassingen (EK 35.526 / 25.295, DK)