Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (35.971); brief regering; Hoofdlijnen eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (TK 25.295, 1839)