Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS over hoofdlijnen eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (EK 25.295 / 35.526, AH)