Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Najaarsnota) (36.250 VI), Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022 (Najaarsnota) (36.250 XIII), Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Najaarsnota) (36.250 VII); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijzigingen van de begrotingsstaat van het ministerie van EZK (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota) die zien op digitalisering (TK 36.250 VII / 36.250 XIII /36.250 VI, 5)