36.250 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 15 december 2022 aangenomen.

Voor: VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, DENK, JA21, Volt, Lid Omtzigt, BIJ1, BBB, Fractie Den Haan en Lid Gündoğan.

Tegen: FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.


Documenten

14