Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348), Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123); brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de beleidsreactie naar aanleiding van de resolutie over huwelijkse gevangenschap (EK 35.348 / 36.123, E)