Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348), Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123); brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming betreffende de voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (EK 36.123 / 35.348, C herdruk)