Werkgroep artificiële intelligentieOp 8 september 2020 heeft de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) de werkgroep artificiele intelligentie ingesteld.

Deze werkgroep, bestaande uit de leden Veldhoen (GroenLinks), Recourt (PvdA), De Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Van Wely (Fractie-Van Pareren), Bezaan (PVV), Gerkens (SP) en Prins (CDA) gaat bezien hoe de kennis van de leden over artificiële intelligentie vergroot kan worden.

De werkgroep werd mede ondersteund door het Rathenau Instituut.

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 17 februari 2023 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over een reactie op Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid: de rol van de Eerste Kamer uitgebracht (EK, B met bijlagen).

Het Eerste Kamerdebat over grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid vond plaats op 21 maart 2023.