Dinsdag 25 april 2006 14.15 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatvoorbereidend onderzoek

bespreking

  • brief van 24 maart 2006 van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (EK 30.300 VII, E) over de wijze waarop de Grondwet veranderd kan worden. Deze brief hoort bij het dossier

procedure

  • Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) (BNC-fiche 22.112, 340 (11)) (E040202)

Vergaderstukken