Dinsdag 17 oktober 2006 16.30 uur, commissie Economische Zaken (EZ)nadere procedure

inbreng en vaststelling nader voorlopig verslag

bespreking

memo inzake dossier E040117: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de Interne Markt (dienstenrichtlijn)


Vergaderstukken