30.212

Splitsing van energiebedrijvenDit wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en werkt een aantal beleidsvoornemens uit die onderdeel uitmaken van de visie van de regering op de toekomstige structuur van de energiemarkt (TK 28.982, nr. 18PDF-document). Deze uitwerking is in lijn met het Plan van Aanpak voor de splitsing van de geïntegreerde energiebedrijven (TK 28.982, nr. 29PDF-document).

Doel van het energiebeleid is een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit wetsvoorstel bestaat in hoofdzaak uit twee elementen die beide aan deze doelstelling bijdragen: de splitsing van de regionale geïntegreerde energiebedrijven en de overdracht van het beheer van netten van 110 en 150 kiloVolt (kV) aan de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 april 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, CDA en Groep Nawijn stemden voor.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 13 en 14 november 2006. Tijdens de behandeling op 14 november 2006 is de Motie-Doek (CDA) en Sylvester (PvdA) c.s. inzake inwerkingtreding ingediend.

De minister van Economische Zaken heeft de Kamer op 17 en op 21 november 2006 een brief gestuurd als reactie op de motie (EK 30.212, I en EK 30.212, J).

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 november 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen. De motie is op dezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft op 3 juli 2007 gedebatteerd over de brief van de minister van Economische Zaken van 7 juni 2007 (EK 30.212, L) over onder andere het concept Koninklijk Besluit betreffende de inwerkingtreding van enkele artikelen van de wet (bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4) en de brief voor kennisgeving aangenomen. Tijdens het debat over deze brief werd de motie Doek (CDA) en Van Driel (PvdA) c.s. over de inwerkingtredingsdatum van de effectuering van de splitsing (EK 30.212, N) ingediend. Deze motie is op 10 juli 2007 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, VVD, D66 en OSF stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2005

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld;

Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.


Documenten

59
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten