Dinsdag 2 februari 2010 16.30 uur, commissie Economische Zaken (EZ)inbreng nader voorlopig verslag

inbreng voor vragen met betrekking tot

de brief van de minister van Economische Zaken van 1 december 2009 (TK 29.048, nr. 46PDF-document) inzake voorlegging van het ontwerp-Warmtebesluit en de ontwerp-WarmteregelingPDF-document in het kader van het

bespreking

conceptbrief aan de minister van Economische Zaken naar aanleiding van de brief van de minister van 12 oktober 2009 (EK 32.123 XIII, A) inzake inrichting van de begroting, verband houdende met toezegging T00916

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 5 januari 2010 in reactie op de brief van de commissie van 24 november 2009 over aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs (opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg, EK 32.123, K), verband houdende met toezegging T00945 in het kader van de


Vergaderstukken