Dinsdag 23 maart 2010 14.30 uur, commissie Economische Zaken (EZ)bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 11 maart 2010 in reactie op de brief van de commissie van 22 februari 2010 betreffende Groenboek: de koppeling van ondernemingsregisters (E100006)

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 12 maart 2010 inzake het halfjaarlijkse rappel van toezeggingen (EK 32.123 XIII, E)

bespreking

  • overzicht Europese voorstellen

Vergaderstukken