Dinsdag 11 mei 2010 13.45 uur, commissie Verkeer en Waterstaat (V&W)procedure

voorbereidend onderzoek

bespreking

brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 1 februari 2010 (EK 30.913, F) inzake de resultaten van de tussentijdse evaluatie Wet markttoezicht registerloodsen

bespreking

bezoek van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten Noord-Holland op 17 juni 2010


Vergaderstukken