Dinsdag 18 mei 2010 15.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)nadere procedure

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 12 mei 2010 (EK 29.048, H met bijlagen) betreffende het effectonderzoek Warmtewet en de consultatie Warmtebesluit, in het kader van het

bespreking

overzicht gepresenteerde Europese voorstellen van 14 mei 2010


Vergaderstukken