Dinsdag 1 juni 2010 14.00 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)bespreking voorlichting Raad van State en de reactie van de regering daarop (EK 31.467, G) inzake het wetsvoorstel

bespreking van het uitblijven van antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Engels (D66) over

bespreking van de briefPDF-document van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 mei 2010 met nadere informatie over de kosten van de voorbereiding op de bestrijding van een crisis in het kader van het wetsvoorstel


Vergaderstukken