Dinsdag 1 juni 2010 15.30 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 3 en 4 juni 2010

bespreking

E100011a Lidstaatinitiatief met het oog op het aannemen van de richtlijn betreffende rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

E100011b Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

Bespreking van de brief van de Minister van Justitie van 28 mei 2010

inbreng

E100010 Voorstel voor wijziging Frontex-verordening

inbreng voor vragen aan de regering en/of de Europese instellingen

bespreking

verslag van de JBZ-Raad van 23 april 2010 te Brussel

bespreking

E100013 Voorstel voor nieuw onderhandelingsmandaat EU-Verenigde Staten inzake SWIFT-overeenkomst

Bespreking van de brief van de minister van Justitie van 25 mei 2010 inzake het onderhandelingsmandaat SWIFT-overeenkomst (bijgevoegd).


Vergaderstukken