Dinsdag 1 juni 2010 15.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)procedure

bespreking

  • brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2010 over het voorgehangen Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer (Besluit TOV) in reactie op brief van 2 maart 2010 (EK 29.355/24.170, B)

bespreking

  • brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2010 over thematisch onderzoek door IGZ (EK 31.122, M)

bespreking

  • brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2010 over de stand van zaken met betrekking tot de regelgeving afbreking zwangerschap (EK 32.123 XVI, E)

Vergaderstukken