31.347

Initiatiefvoorstel-Leijten Vaststelling van basistarieven voor huishoudelijke verzorgingDit initiatiefvoorstel van het lid Leijten (SP) beoogt via een wijziging van Wet maatschappelijke ondersteuning basistarieven voor de huishoudelijke verzorging in te stellen. Hiermee wil de indiener de kwaliteit van die zorg verbeteren. Door het vastleggen van basistarieven moeten zorgaanbieders altijd een prijs ontvangen die minimaal gelijk is aan de kostprijs voor het leveren van kwalitatief goede zorg onder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Met dit voorstel moeten gemeenten rekening houden met de reële basistarieven van huishoudelijke verzorging. Gemeenten krijgen de plicht om te zorgen voor de continuïteit van de huishoudelijke zorg van een kwalitatief hoog niveau, de zogenaamde zorgplicht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.347, A) is op 20 mei 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 6 maart 2012. Het voorstel is op 20 maart 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Beëindiging verplichting tot het aanbesteden van huishoudelijke verzorging (31.353) en Bekostiging van huishoudelijke verzorging door specifieke uitkeringen (31.375).

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Kant (SP). Bij brief van 22 september 2010 (EK 31.347, B) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat het Tweede Kamerlid Leijten (SP) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt.


Kerngegevens

ingediend

15 februari 2008

titel

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

27