Dinsdag 26 oktober 2010 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Justitie, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)bespreking

brief van de minister van VROM van 1 oktober 2010 inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele algemene maatregelen van bestuur (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid vuurwerkbesluit), behorende bij

bespreking

brief van de minister van VROM van 13 oktober 2010 inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit middelgrote stookinstallaties milieubeheer

bespreking 

brief van de minister van VROM van 14 oktober inzake Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) (TK 32.127 nr. 144 met bijlage)


Vergaderstukken