Dinsdag 23 november 2010 15.30 uur, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)bespreking

brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek de Aanpassingswetten BES in verband met gewenste inwerkingtreding op 1 januari 2011 nog voor het kerstreces te behandelen (32.368, 32.419 en 32.428, A)

voorbereiding

van de gezamenlijke vergadering met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer later deze middag over het rapport "Kiezen voor het Koninkrijk" van de Commissie Democratisch Deficit slot-icoon van 11 november 2009

voorbereiding

van het kennismakingsgesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 30 november 2010 van 14.30 tot 15.30 uur