32.368

Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – ADit wetsvoorstel regelt de aanpassing van Nederlands Antilliaanse en Nederlandse regelgeving in verband met de toetreding van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) tot het Nederlandse Staatsbestel.

Dit voorstel bevat aanvullingen op en wijzigingen  van de wetsvoorstellen Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.959) en de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.957). De wijzigingen hebben betrekking op identiteitskaarten, de vestiging van bedrijven, politiegegevens, de rechtsgevolgen van huwelijk tussen en adoptie door personen van gelijk geslacht, het bestuursrecht, de taal in het bestuurljik verkeer en het overgangsrecht. De regelingen op het gebied van het onderwijs en media worden via een afzonderlijke Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B  (32.419) geregeld

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.368, B) is op 23 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

 De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 april 2010

titel

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland – A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten