Dinsdag 21 december 2010 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor de JBZ-Raad, commissie Justitie (Just.)procedure

bespreking conceptbrief over

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 december 2010 met de beantwoording van vragen over het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (EK 31.731, C)


Vergaderstukken