Dinsdag 25 januari 2011 13.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)inbreng nader voorlopig verslag

bespreking concept brief over

  • brief van de minister van EL&I van 8 december 2010 ter aanbieding van de studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie (TK 29.023, nr. 78 met bijlage en erratum) en de
  • brief van de minister van EL&I van 13 januari 2011 met het kabinetsstandpunt (TK 29.023 nr. 79) inzake het rapport studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie

inbreng leveren voor / vaststelling van brief aan de regering over

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier


Vergaderstukken