Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 15 maart 2011 14.00 uur, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)Vaststellen eindverslag

bespreking

  • brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 2 maart 2011 in antwoord op vragen van de commissie van 8 februari 2011 over het besluit milieueffectrapportage (EK 31.755, P

bij

bespreking

  • verslag van een schriftelijk overleg (EK 30.489, AA) inzake de eerste monitoringsrapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

bij

procedure


Vergaderstukken