Dinsdag 10 mei 2011 14.45 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)inbreng voor schriftelijk overleg over 

brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 april 2011 (opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg, EK 31.267 / 31.283, O) over de Wet WIA en ILO-verdrag 121, n.a.v. toezegging T01085 bij

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 april 2011 (TK 21.501-20, nr. 531 met bijlage) over het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van het

bespreking

brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 april 2011 ter aanbieding van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen (EK 32.500, W met bijlage) in verband met toezegging T01255


Vergaderstukken