31.283

Goedkeuring herziene Europese Code inzake sociale zekerheidDit voorstel keurt de herziene Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1993, 123)PDF-document goed. Deze nieuwe Code vervangt de huidige code uit 1964 (Trb. 1965, 47, European Treaty Series nr. 48, Engelstalige versie)PDF-document. De herziene code is in 1990 tot stand gekomen en tot nog toe door geen enkele staat bekrachtigd.

De aanleiding is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB)PDF-document van 8 september 2006, waarin de CRvB heeft bepaald dat het opleggen van een eigenbijdrage in AWBZ voor ziekenhuiszorg in strijd is met deel VI van de Europese Code wanneer die zorg het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte. In de herziene code is een eigen bijdrage wèl toegestaan in die gevallen waarin de nationale wetgeving voorziet in een algemeen ziektekostenstelsel. Op 9 november 2007 is een wetsvoorstel ingediend tot Goedkeuring voor de opzegging van deel VI van de Europese Code inzake sociale zekerheid (31.267).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.283, A) is op 12 maart 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel na stemming bij zitten en opstaan op 29 september 2009 aangenomen. CDA, PvdA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, Fractie-Yildirim, SP, OSF en de PvdD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 18 maart 2008 ingestemd met het verzoek van de leden Van Driel (PvdA) en Slagter-Roukema (SP) tot het, namens de hele Kamer met uitzondering van de VVD-fractie, houden van een interpellatiedebat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De interpellatie over het opzeggen van deel VI van de Europese Code inzake sociale zekerheid zonder dat de Eerste Kamer in de gelegenheid is geweest zich uit te spreken over het betreffende wetsvoorstel, vond aansluitend plaats.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2007

titel

Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (herzien) (Trb. 1993, 123)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

53
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten