Dinsdag 17 mei 2011 14.30 uur, commissie Financiën (FIN)nadere procedure

bespreking

brief (EK 32.500 III, C) van de minister-president, minister van Algemene Zaken, van 10 mei 2011 over onder andere toezegging


Vergaderstukken