Dinsdag 24 mei 2011 17.15 uur, commissie Economische Zaken (EZ)voorbereidend onderzoek

inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

brief (EK 32.500 III, C) van de minister-president, minister van Algemene Zaken van 10 mei 2011 onder andere over

in het kader van

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 mei 2011 ter aanbieding van de ontwerpregeling tariefstructuren en voorwaarden gas (EK 29.023, B / TK nr. 88 met bijlage)

bespreking

brief van de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 mei 2011 (EK 32.591, C) in reactie op brief van 16 maart 2011 over de mededeling handel, groei en wereldvraagstukken

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  van 23 mei 2011 (EK 32.731, A) in reactie op brief van 8 april 2011 over de evaluatie van de "Small Business Act"

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 mei 2011 (EK 32.736, A) in reactie op brief van 12 april 2011


Vergaderstukken