Dinsdag 24 mei 2011 14.15 uur, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)bespreking

brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bezoek met de minister voor Immigratie en Asiel aan Sint Maarten, Aruba en Curacao op 2 tot 8 april 2011 (TK 32.500 IV, nr. 39 met de meerkostenregeling en de eerste voortgangsrapportage)

mondelinge terugkoppeling van de stand van zaken met betrekking tot

het overleg tussen de delegaties van de Staten-Generaal, de Staten van Aruba en de Staten, de Staten van Curacao en de Staten van Sint Maarten van 14 tot en met 17 juni 2011


Vergaderstukken