Dinsdag 21 januari 2014 14.00 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 december 2013 inzake toezeggingen gedaan tijdens het beleidsdebat Cultuur van 24 september 2013 (EK 33.750 VIII, E) naar aanleiding van de toezegging Besprekingen met G9-gemeenten (T01790), de toezegging Gevolgen cultuurbezuinigingen voor de cultuursector (T01791) en de toezegging Gevolgen cultuurbezuinigingen voor lagere inkomens (T01792)

bij


Vergaderstukken