Dinsdag 18 februari 2014 14.45 uur, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)bespreking

brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2014 ter aanbieding van voorlichting van de Raad van State over de staatkundige evaluatie Caribisch Nederland (EK 33.750 IV, L met bijlagen)

bespreking

brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 februari 2014 over de evaluatie van de rijkscoördinatie Caribisch Nederland (EK 33.750 IV, M met een brief van 13 september 2013 en een brief van 17 december 2013)


Vergaderstukken