Dinsdag 18 februari 2014 16.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)procedure

bespreking

verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 februari 2014 (EK 33.551, I) over de Europese aanpak van jeugdwerkloosheid

Zie dossier:


Vergaderstukken