Dinsdag 6 mei 2014, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33864, B

Verslag van een schriftelijk overleg inzake oprichting Stichting Defensiemusea; Oprichting Stichting Defensiemusea

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen