33.864

Oprichting Stichting DefensiemuseaDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de oprichting van de Stichting Defensiemusea.

De Stichting Defensiemusea heeft als taak de bezoekers van de defensiemusea door middel van een gevarieerd publieksgericht aanbod in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de rol van de krijgsmacht in het verleden, het heden en de toekomst. Als basis daarvoor beheert zij het cultureel historisch erfgoed van de krijgsmacht.

De Stichting Defensiemusea zal bestaan uit vier musea. Het Legermuseum in Delft en het Militaire Luchtvaart Museum op het Kamp van Zeist worden samengevoegd in het nieuw te bouwen Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg. Daarnaast zullen het Marinemuseum (Den Helder), het Mariniersmuseum (Rotterdam) en het Museum der Koninklijke Marechaussee (Buren) deel uit maken van de stichting. De laatste drie blijven op hun huidige locatie.


Kerngegevens

begonnen

12 februari 2014

titel

Oprichting Stichting Defensiemusea

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten

10